ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร

วันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.พลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4    ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Loading